Dagliga leveranser

DAGLIGA LEVERANSER

DAGLIGA LEVERANSER

Med Södra Dalarna som utgångsläge satsar vi på effektiv logistik. Både till våra kunder i närregionen och i övriga landet. Genom gott samarbete med de flesta stora fraktbolagen kan vi hålla dagliga och snabba leveranser.

Vid akuta behov kan vi leverera på mindre än 12 timmar (med viss reservation för helgdagar).