,

Utökar maskinparken med ytterligare en maskin

Utökar maskinparken med ytterligare en maskin
Vi har utökat maskinparken med en ny kraftigare plasma som tar större format.
Samtidigt har vi vår tidigare plasma kvar med fashuvud 7000 x 2500 +-0,5 mm
Fakta nya maskinen:
Koike Deltatec 4500 med en Plasmaströmkälla HPRXD 400
Skäryta 8000 x 3000
Skära upp till 50 mm med en tolerans på +-0.5 mm