,

Vi är certifierade EN-1090-1 sedan 2014-12-01

Vi är certifierade EN-1090-1 sedan 2014-12-01

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Vad är det då som gäller?

Kravet på att Byggstålskomponenter ska CE-märkas träder i kraft 1 juli 2014. När byggproduktförordningen tillämpas fullt ut upphör byggproduktdirektivet att gälla. Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska då CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad.

Många av entreprenörerna kommer troligtvis att kräva certifiering av sina underleverantörer redan innan den 1 juli 2014 för att säkerställa att de uppfyller ISO 3834 vilket är ett krav i EN 1090-2/3 och är inte framflyttat. Därför rekommenderar vi att certifiera sig så snart som möjligt.

CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master. CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer. Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1, från den 1 juli 2014. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1

– Du försäkrar dig om att uppfylla alla krav som ställs.
– Du kan exportera dina produkter till övriga Europa.
– Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig.
Aktuella ändringar av regelverk:
Europaparlamentets och rådets förordning, byggproduktförordningen (CPR, 305/2011) av den 9 mars 2011, publicerades i europeiska unionens officiella tidning, EUT 088, den 4 april 2011 och ersatte därmed byggproduktdirektivet (CPD, 89/106/EEG). Detta innebar att CPR trädde i kraft den 24 april 2011. Med anledning av detta uppdaterades Sveriges Plan- och bygglag (2010:900) samt Plan- och byggförordningen (2011:338) som började gälla från 2011-05-02. Denna lagändring innebar att alla bygglov för bärande byggstål efter detta datum skulle vara beräknade enl. Eurokod med utförande enligt standard EN 1090-2/3. Den 1:a februari kom beslutet om att kravet på certifiering enligt EN 1090-1 ( 2012-07-01) och CE-märkning (2013-07-01) flyttades fram till 2014-07-01. Utförandestandarderna EN 1090-2/3 gäller från och med 2 maj 2011